Productes de proximitat i productors

A la Salseta de Sitges prioritzem aquells productes d’origen proper, però cerquem la qualitat allà on calgui. Per a nosaltres tan important és el tractament dels aliments a la cuina, com conèixer la seva traçabilitat. Conèixer el productor ens dóna una confiança en el producte que ens permet transmetre-la als nostres clients. Entre els productors i nosaltres hi ha una relació professional i d’amistat. Per aquest motiu a la nostra carta consta en molts casos el nom del productor.

Amb el contacte directe amb el productor, donem suport al teixit econòmic del nostre entorn i a aquells que ajuden a mantenir vives les nostres tradicions gastronòmiques i el nostre paisatge.